Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

edellinen - seuraava 

(avaa PDF) 

 

3. Visio 2030 – Onnellinen Suomi Finland

Kuvittele mielessäsi itsenäinen ja kansainvälinen Suomi Finland, isänmaa,

1) joka nojaa voimallisiin arvoihin ja yksilönoikeuksiin

2) jossa jokainen saa reilua kansalaispalkkaa

3) jossa kukoistaa "uusi onnellinen kapitalismi" 

4) melkein ilman poliitikkoja

5) jossa on vain hyviä virkamiehiä

6) jossa kukaan ei ole enää työtön 

7) jossa kukaan muu ei päätä sinun asioistasi

8) jossa yksinkertainen on kaunista

9) jossa verotus toimii ja kannustaa

10) jossa "jokainen on jo yrittäjä" ilman pakkoa 

”Onnellinen Suomi Finland.” on Nukkuvien visio Suomesta vuonna 2030 toimivana kansalaisyhteiskuntana, jossa yksilö on aina ja kaikkialla systeemin yläpuolella. Systeemi on rakennettu suomalaisen tarpeista, eikä meidän enää pidä opetella väärän pelin vääriä sääntöjä pärjätäksemme eri elämänalueilla. Se on Suomi, jossa kaverilta ei enää oteta. Se on Suomi, jossa suomalainen on oikeasti vapaa.

Suomen on oltava maailman paras maa jokaiselle suomalaiselle.

Vuonna 2030 meillä on 1) hyviä kapitalisteja 2) naurava keskiluokka ja 3) onnellisia ”köyhiä”. Mukaan mahtuu myös hyviä virkamiehiä ja jokunen asiapoliitikkokin. Selkeät rajat eri yhteiskuntaluokkien väliltä häviävät ja asiat perustuvat pitkälti omaan valintaan. Ihminen voi elämänsä aikana kuulua kaikkiin noihin em. kategorioihin ja osin samanaikaisestikin. Samoin myös raja yrittäjän ja työntekijän välillä häviää ja ihminen voi olla samaan aikaan sekä yrittäjä että työntekijä ilman, että tippuu yhtään mistään tai minnekään.

Vuonna 2030 Suomi on yhteiskunnalliselta käyttöjärjestelmältään luova, tehokas ja tasa-arvoinen. Suomen bruttokansantuote voi kasvaa niin paljon kuin suomalaiset haluavat – ilman systeemin ja poliittisen ohjauksen jarrutusta tai väkisinkiihdyttämistä. Suomi on taloudeltaan vahva ja myös julkisen talouden pitäminen tasapainossa on lastenleikkiä nykyiseen verrattuna. Suomi on Pohjolan Sveitsi.

Vuonna 2030 politiikan yhteiskunnallinen merkitys on romahtanut nykyiseen verrattuna ja politiikka on vain siellä missä sitä todella tarvitaan – ja vain siellä. Pelkkään omaneduntavoitteluun perustuva etupiiripolitikointi on loppunut, kun väärät valtamekanismit ja poliittinen korruptio on otettu pois nykyisiltä valtapuolueilta. Tilalle on tullut kokonaisuudesta lähtevä yhteiskunnallinen innovointi.

Toisaalta ihmiset ovat pikkuhiljaa alkaneet arvostaa uudenlaisia rohkeita asiapoliitikkoja, joilla on oman osaamisalansa vahva visio ja tahto toteuttaa se, mutta jäsenkirjaa heillä ei useinkaan enää ole. Ovatko he edes poliitikkoja?

 

4. "Nukkuva vallankumous"

Nukkuvat on dynamiittia suomalaiselle kaverisosiaalikapitalismille ja latistukselle. Nukkuvien tehtävä on herättää ja yhdistää suomalaiset itse tekemään tarvittava yhteiskunnallinen muutos ajamalla alas nykyinen valtapuoluediktatuuri.

”Nukkuva vallankumous” on alun perin Unitas kansanliikkeen 2015 agendaan pohjautuva yhteiskunnallinen muutosohjelma, jonka pääarkkitehtina on ollut Nukkuvien puheenjohtaja Petri Hirvimäki. Myös Nukkuvien puolue – Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry ajaa agendan asioita soveltuvin osin. Unitas on latinaa ja tarkoittaa ”yhtenäisyyttä”. Nukkuvat voi nähdä Unitas kansanliikkeen aloittaman muutoksen poliittisena toteuttajana – myös Nukkuvien tavoitteena on yhdistää suomalaiset ja vapauttaa heidät nykypelin keinotekoisen vastakkainasettelun kahleista.

Meidän on haastettava latistava ja epäinhimillinen nykysysteemi aivan uudella tavalla!

Se tehdään haastamalla ensin itsemme. Sen jälkeen hyökkäämme joukolla suomalaisen pullamössövaltaeliitin[1] eli "väärän eliitin" kimppuun vasemmalta oikealle. Kyseessä on vapaustaistelu, jonka etulinjassa vastakkain ovat suomisysteemin tosiuskovaiset kaikkine sisäpiirin hyvävelisuhteineen ja kansalta kupattuine taloudellisine resursseineen, puoluetukineen ja lehdistötukineen sekä me, todellista vapautta haluavat, hyvän vallankumouksen joukot.

Nukkuva vallankumous on hyvä vallankumous. Se on suomisysteemin perinpohjainen ”sisäinen muutos” jokaisen suomalaisen hyväksi. Siihen ei pidä sekoittaa mitään turhaa, jotta se on mahdollinen. Kyse on maalaisjärjestä, kokonaisuudesta, kokemuksesta ja rohkeudesta ja niiden kautta tulevasta yhteiskunnallisesta innovoinnista ilman, että heti alussa laitetaan nykysysteemin pakkopaita päälle kaikkine rajoitteineen – siltikään kyse ei ole mistään utopiasta. Seuraavassa Nukkuvan vallankumouksen uudistukset tarkemmin.

”Me Nukkuvat vaadimme samat kansalaisoikeudet jokaiselle suomalaiselle. Me Nukkuvat haluamme turvallisen, rohkean, luovan ja yritteliään reilun pelin Suomen – "Onnellinen Suomi Finland".

I. "Kansalaispalkka nyt!”

Nukkuvien ajama kansalaispalkka 800/400 €/kk (aikuiset / lapset) puhtaana käteen läpi elämän jokaiselle suomen kansalaiselle ilman ulosotto-oikeutta. Kansalaispalkka sidotaan elinkustannusindeksiin.

Voit tutustua tarkemmin Kansalaispalkka nyt! -malliimme sitä ajaneen kansalaisaloitteen esittelyssä. Siellä on asiaamme liittyvä lainsäädännön uudistaminen kokonaisuudessaan tarkemmin kuin tässä yhteydessä.

Kansalaisaloitteesta löydät myös Nukkuvien kansalaispalkkamalliin liittyvät laskelmat. Ne kertovat, että Suomi voisi siirtyä ehdottamaamme kansalaispalkkaan vaikka saman tien. Rahoitus kansalaispalkkaan tulee siitä, että samalla lakkautetaan kaikki muut tuet ja sosiaalietuudet, mitkä on mahdollista lakkauttaa ilman, että kenenkään sosiaaliturva heikkenee.

Koko lainsäädäntö ajantasaistetaan huomioimaan kansalaispalkkalaki. Kokonaisuuteen liittyy osin myös muuta kuin sosiaaliturvaan liittyvää lainsäädäntöä, sellaista, jonka avulla kansalaispalkkaa on mahdollista rahoittaa ja joka samalla myös lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa Suomessa. Nukkuvien Kansalaispalkka nyt! -kokonaisuuteen liittyviä asioita on tässä mielessä kuvattu myös kohdassa II.

Nukkuvien kansalaispalkkamalli on paras mahdollinen perusturvamalli 2020-luvun Suomeen. Se tarkoittaa taloudellisen perusturvallisuuden takaamista kaikissa olosuhteissa, kehdosta hautaan ja täysin automaattisesti ilman jatkuvaa nöyryytystä – kuten monen osana nykyisin on. Kansalaispalkka on Nukkuvan vallankumouksen moottoriöljy, muttei suinkaan sen ainoa asia.

Kansalaispalkkamaailmassa ei tarvita mitään ”aktiivimalleja” työttömiä kyykyttämään – onko silloin enää työttömiä? Töissä tai yrittäjänä toimiminen, vapaaehtoinen työvoiman ulkopuolella oleminen, kotityö, ansiotyön etsiminen, opiskelemaan lähteminen tms. ovat jokaisen omia valintoja oman elämäntilanteensa ja arvomaailmansa pohjalta. Kaikki tämä nollabyrokratialla ja mahdollisimman kannustavasti.

Nukkuvien kansalaispalkkamalli on helppo rahoittaa jo pelkistä säästöistä, joita syntyy, kun muutos viedään loppuun asti, puhumattakaan taloutemme tehostumisesta ja kansalaispalkan avaamista valtavista uusista mahdollisuuksista esim. suomalaiselle palveluyrittäjyydelle ja maaseudulle, jopa työn palaamiseen Kiinasta takaisin Suomeen osaltaan.

Kansalaispalkka on siis kustannusneutraali eli ilman verojen nostoa rahoitettavissa, jos se toteutetaan, kuten Nukkuvat vaatii – yhteiskunnallisella suursiivouksella, josta vapautuu resursseja rahoittaa se, eikä lakaisemalla nykysysteemin ongelmat maton alle, kuten muut ovat ehdottaneet.

Nukkuvien kansalaispalkkamalli voittaa yksinkertaisuudessaan ja vaikuttavuudessaan sekä Vihreiden täysin nykysysteemin päälle liimatun ”perustulon” että myös lähinnä kokoomuseliitille suunnitellun ”perustilimallin”. Oikein toteutettu kansalaispalkka eräiden muiden Nukkuvien ajamien ja kehittämien muutosten yhteisvaikutuksena (yhteiskuntamme tehostuminen ja työn jakamisen helppous jatkossa) esimerkiksi käytännössä poistaisi työttömyyden lähes kokonaan.

Vihreiden perustulosta ei tahdo saada otetta millään, miten se milloinkin toimisi. Siinä yritetään säilyttää vanha systeemi muilta osin ja siksi koko lähtökohta on aivan pielessä. Perustilin osalta Elina Lepomäki ei ole hänkään nähnyt metsää Kokoomukselta eri väestönosien kannalta perustiliä miettiessään. Nukkuvien kansalaispalkan tajuaa mökin mummokin ilman mitään ongelmia, eikä se jaa suomalaisia niihin, joilla on perustilillään tienattuna miljoona niihin, joilla on perustilillään vain iso miinusmerkkinen ”velka” yhteiskunnalle. Perustilin käyttöön liittyvää problematiikkaa ei ole ymmärretty monin osin muutenkaan.

Nukkuvien kansalaispalkka 800/400 €/kk (aikuiset/lapset) on myös tasoltaan aivan toinen kuin Vihreiden perustulo (560/0) tai Kokoomuksen perustili (600/0). Kansalaispalkka voidaan silti hyvin rahoittaa ilman mitään veronkorotuksia – pidemmän päälle veroja voidaan alentaa reilustikin yhteiskuntamme tehostuessa. Toki edellinen edellyttää isoa muutosta monessa muussa ”pyhässä” asiassa, mutta tavoitteenamme onkin esitellä ja toteuttaa paras mahdollinen yhteiskunnallinen käyttöjärjestelmä Suomelle, eikä jättää asioita puolitiehen.

Nukkuvien kansalaispalkka on omiaan ajamaan alas yhteiskunnallista vastakkainasettelua.

Se maksetaan jokaiselle suomalaiselle, köyhälle ja rikkaalle puhtaana käteen ja ilman ulosotto-oikeutta. Velkojat eivät pääse siihen käsiksi eli heidän ei pidä myöskään myöntää lainaakaan sitä vastaan, tämä suojaa monia suomalaisia.

Voisi ajatella, että Nukkuvien kansalaispalkka on tulonsiirto rikkaille – ei ole. Ensinnäkin säädetään minimipalkkalaki (alempana tästä lisää) mikä on hyvä asia kaikkein pienituloisimmalle työvoimalle, antaa mielekkyyttä elämiseen ja työntekoon. Toisaalta osakokonaisuus, jossa työttömyysvakuutus- ja eläkevakuutusmaksut jatkossa menevät kokonaan työntekijän (yrittäjän) itsensä piikkiin, vaikuttaa asiaan oleellisesti.

Se tarkoittaa sitä, että rikkaimmilta menee kansalaispalkastaan huomattavasti suurempi osa nykyisen etuisuustason ylläpitoon (halutessaan) tulevaisuudessa kuin alemmissa tuloluokissa – aivan ylemmissä tuloluokissa kansalaispalkka ei edes riitä siihen. Asiaa ei kuitenkaan pidä nähdä vääryytenä edes ”ylisuuria” eläkkeitä nyt saavien osalta, sillä hekin saavat uudistuksen hyödyt montaa muuta kautta yhteiskuntamme kehittyessä.

 

II. Asioitten tehokas ja loppuun asti viety yksinkertaistaminen

Suomella on oltava maailman paras yhteiskunnallinen käyttöjärjestelmä ja se on mahdollisimman yksinkertainen. Sellainen, jossa on vain muutama tehokas ruuvi säätää kansantaloutta tilanteen mukaan. Asioitten yksinkertaistaminen tarkoittaa mm seuraavaa.

1) Laitamme markkinatalouden ja yrittäjyyden toimimaan reilun pelin ehdoilla ilman yritystukiaisia ja muita pakansekoittajia. Virkamiehen tehtävä ei ole päättää mikä yritys saa ilmaista veronmaksajilta otettua lahjarahaa – se ei ole kenenkään tehtävä toimivassa markkinataloudessa. Toimivassa markkinataloudessa yksityinen sijoittaja määrittelee suvereenisti sen kuka saa taloudellista resurssia ja kuka ei. Sijoituksella on riski ja siitä aiheutuva tuottovaatimus. Tämän asian tietää lapsikin ja kuka tahansa Nobel-tason taloustieteilijä – jos suomalainen poliitikko ei lapselta kehtaa kysyä.

2) Suomalainen alkaa kokonaan itse maksamaan omat TEL (YEL) eläkkeensä ja työttömyysvakuutuksensa haluamallaan tasolla – kansalaispalkan olosuhteissa se on täysin mahdollista ilman lisärasitetta kenellekään. Poistamme ko. maksut kokonaan työnantajalta. Uusi systeemi tarkoittaa myös sitä, että lopetamme valtiolle (tulevaisuuden veronmaksajille, lapsillemme) lamaolosuhteissa lankeavan ja kertyvän kymmenien miljardien velkaloukun – jatkossa eläke- ja työttömyysturva on aina 100% katettu kansantaloudessamme.

3) TES-yleissitovuus palkkojen osalta poistetaan ja työvoiman kysyntä ja tarjonta määrää aiempaa paremmin palkat. Työttömyys poistuu, kun ihmiset saavat mennä töihin ilman ay-palkkamonopolia. Toisaalta säädetään minimipalkkalaki määrittelemään alin mahdollinen palkka, jonka työnantajan pitää maksaa myös TES-ulkopuolisille työntekijöille. Huom! palkka on aina kansalaispalkan päälle.

4) Suomalainen voi kansalaispalkallaan jäädä kotiinkin, jos niin haluaa – myrkkyä työttömyydelle tämäkin.

5) Yrittäjän ja palkansaajan välinen raja häviää sosiaaliturvaan liittyen. Tämä ei tarkoita heikennystä palkansaajan asemassa, vaan yrittäjän aseman muuttumista tasa-arvoiseksi palkansaajan kanssa sosiaaliturvan suhteen. Tämä lisää yrittäjyyttä. Jokainen palkansaaja voi jatkossa olla myöskin yrittäjä, vaikka samaan aikaan, tippumatta sosiaaliturvan osalta koskaan mistään minnekään.

6) Suomen kansalaisen ei tarvitse jatkossa perustaa lainkaan yritystä, jos toiminimi riittää (alussa) yhtiömuodoksi ja liikevaihto alle 30 000 ALV-rajan €. Mikroyritys olisi siis tavallaan jokaisella suomalaisella jo viran puolesta valmiiksi perustettuna, kun kansalainen on 16 vuotta. Rahaliikenne ns. yrittäjätilin kautta, jossa automaattinen kirjanpito ja byrokratia nolla.

7) Verotus yksinkertaistetaan tasaveroon eli sama veroprosentti kaikille veronalaisille tuloille. Kansantalouden tehostuessa kokonaisveroaste laskee oleellisesti. Verotuksen tosiasiallinen progressio säilyy silti suurelta osaltaan, koska 800/400 euron kansalaispalkka on kokonaan verotonta. Tällöin pienituloisten todellinen veroaste (eli maksetut verot kaikista tuloista ml. kansalaispalkka) on selvästi alle keski- ja suurituloisten todellisen veroasteen. On kansantaloudellisesti kaikille järkevää, että ansiotulojen nykyinen huippuverotus laskee suurituloisilla ja tulee myös samalle viivalle muiden tulojen kanssa.

8) Tulemme vaatimaan muitakin lainsäädännöllisiä uudistuksia aina kun havaitsemme, että systeemi vie suomalaista kuin pässiä narussa. Lähes jokainen suomalainen voi vuorollaan joutua eri syistä heikomman asemaan. On kansantaloudellisesti tehokasta laittaa suomisysteemi kuntoon tässäkin mielessä. Velallisen asemaan ulosotossa liittyvien epäkohtien, pikavippibisneksen, velkakirjakeinottelun ja lähes elinikäisen velkavankeuden lopettaminen on Nukkuvien agendalla jo nyt.    

III. Poliittisen päätöksentekomekanismin uudistus

Jo Kansalaispalkka nyt! pitää osaltaan sisällään poliittista korruptiota ja maamme vakavaa ylipolitisoitumista alas ajavia elementtejä. Lisäksi tarvitaan myös poliittisen päätöksentekomekanismin uudistus, jossa valtakunnantasolla ajamme seuraavia isoja yhteiskunnallisia muutoksia, joista osa perustuslakitasolla:

1) sitovat kansanäänestykset käyttöön

2) jäsenkirjattomat asiantuntijaministerit poliittisten tilalle pl. pääministeri.

3) presidentille palautetaan sisäpoliittista valtaa

4) vain 100 ”superkansanedustajaa”

5) puoluedemokratian uudistaminen

6) perustuslakituomioistuin Suomeen valvomaan kansalaisoikeuksien toteutumista.

Nykyiset valtaholistit putsataan isänmaamme ohjaksista tekemällä uudesta pelistä heille mahdottoman päästä valtaan kuten nykyisin. Väärä valtapuoluevalta ja väärä ay-valta lopetetaan ja korvataan mahdollisimman pitkälle jäsenkirjattomilla visionääreillä ja asiajohtajilla mitä tulee ylätason päättäjiimme. Asiaan liittyen Nukkuvat on viime vuosina laatinut mm. seuraavat (jo päättyneet) kansalaisaloitteet: 

"Lakkautetaan puoluetuki - puoluetuki on demokratian irvikuva!" 

”Jäsenkirjat pois ministereiltä ja asiantuntijat tilalle”

”Yle alas, kansa ylös!”

 


[1] Kaikki eliittimme ei ole pullamössöeliittiä, mutta suurin osa on. Se porukka, joka saa ansiotonta poliittista, rahallista tai muuta etua olemisestaan valtapuoluetta lähellä – valtapuolueiden ylätason päättäjät ja niiden sidosryhmät. Systeemi tunkee Suomessa kaikille elämänalueille ja jos et pidä siitä, sinun on vähintäänkin kyettävä näyttelemään, että asiat ovat ok. Nukkuva vallankumous on vapauttava kokemus kaikille niille, jotka tietävät pärjäävänsä ilman epäreilua etua itselleen – koskee myös eliittiämme.

edellinen - seuraava 

(avaa PDF) 

 

***

© Petri Hirvimäki 2018-2021

© Nukkuvien puolue – Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry 2018-2021

Nukkuvien puolue - Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry (rp)

c/o Petri Hirvimäki - Kalervonkatu 7 A 9, 40100 Jyväskylä

nukkuvat@nukkuvat.fi, puh. 044 987 1302 

Nukkuvat - reilun pelin herätyspuolue!

 

Emme ota Nukkuviiin asioita, jotka jakavat vaan keskitymme Suomen "sisäiseen muutokseen".

 

Nukkuvat yhdistää suomalaiset - tule mukaan!