Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Säännöt 

NUKKUVIEN PUOLUE - NUKKUVAT, HERÄÄVÄT, LIIKKUVAT, SITOUTUMATTOMAT RY

Kotipaikka: Jyväskylä

Osoite: Kalervonkatu 7 A 9, 40100 Jyväskylä

Y-tunnus: 3081361-9

Merkitty rekisteriin 20.11.2017, sääntöjen muutos 19.02.2021

(lisätiedot: pj. Petri Hirvimäki, petri.hirvimaki@nukkuvat.fi, puh. 044 987 1302)

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

"Nukkuvien puolue - Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry" ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Nukkuvien puolue - Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry:n tarkoitus on kannustaa suomalaisia tarvittavaan hyvään yhteiskunnalliseen muutokseen ja "Suomen saamiseen 2000-luvulle".

Haastamme uusia potentiaalisia väestöryhmiä osallistumaan tuon muutoksen tekemiseen. Vaaleissa tähän asti äänestämättömät, kuten yhdistyksen nimikin jo sanoo, on yksi sellainen väestöryhmä, mutta ei suinkaan ainoa. Myös sitoutumattomat äänestäjät sekä liikkuvat äänestäjät ovat Nukkuvien potentiaalisia kannattajia kunhan se on rekisteröitynyt aikanaan myös puolueeksi.

Ohjelmamme rakentuu kokonaisuus, maalaisjärki ja yhteiskunnallinen innovointi edellä ja on suunnattu kaikille niille, joilla on kykyä itsenäiseen yhteiskunnalliseen ajatteluun sekä ymmärrys isosta muutostarpeesta isänmaassamme. Yhdistyksen ajama muutosohjelma kuvataan tarkemmin www.nukkuvat.fi sivustolla samalla kun yhdistys pyrkii hakeutumaan rekisteröidyksi puolueeksi.

Nukkuvat ajaa ja kehittää Petri Hirvimäen alunperin luomaa"unitarismi aattetta". Sen mukaan Suomea vaivaa ennenmuuta vakava ylipolitisoituminen, jonka ovat synnyttäneet nykyiset valtapuolueet eri historian tapahtumien myötävaikuttamana. Ylipolitisoituminen näkyy mm. poliittisena korruptiona, yksilön alisteisuutena "systeemille" sekä monin osin räikeänä epätasaarvoisuutena maassamme. Uudempana ilmiönä se näkyy myöskin yhteiskunnallisena levottomuutena vasemmisto-oikeisto akselin ääripäissä. Yhdistys vie unitarismin oppeja käytäntöön ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että tarvittava yhteiskunnallinen muutos olisi mahdollinen maassamme.

Yhdistyksen tarkoitus on kaikin keinoin edistää yhdistyksen muuttumista mahdollisimman pian samannimiseksi rekisteröidyksi puolueeksi organisoimalla sitä varten järjestettävä kannattajakorttikeräys. Tämän jälkeen rekisteröitynyt puolue voi osallistua tarkoituksensa toteuttamiseksi eri vaaleihin jäsentensä valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin, eduskuntaan, Suomen Tasavallan Presidentiksi sekä Suomen edustajiksi Euroopan parlamenttiin.

Nukkuvien puolue - Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry voi järjestää kokouksia, puhetilaisuuksia ja juhlia sekä muilla vastaavilla tavoilla pyrkiä toimintansa edistämiseen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi julkaista ja myydä lehtiä ja muita painotuotteita sekä ääni- ja kuvamateriaalia internetissä ja muualla, toimeenpanna arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä jne. eri tavoilla.

 

3. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön tai muun jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

 

6. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

 

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

10. Yhdistyksen osallistuminen valtiollisiin vaaleihin (puolueeksi rekisteröitymisen jälkeen)

Nukkuvien puolue - Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat toimii vaalilain tarkoittamana yhdistyksenä ja päättää puolueen osallistumisesta kuntavaaleihin, eduskuntavaaleihin, Euroopan parlamentin vaaleihin ja tasavallan presidentin vaaleihin.

Ehdokkaat tasavallan presidentin ja Euroopan parlamentin vaaleihin valitaan koko maassa toteutettavalla jäsenäänestyksellä erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Ehdokkaat eduskuntavaaleihin ja kuntavaaleihin valitaan niin ikään Sivu: 3(3) jäsenäänestyksellä. Jäsenäänestys toimitetaan puoluehallituksen kutsusta järjestettävissä erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Ehdokkaat nimeää puoluehallitus, joka voi poiketa jäsenäänestyksen tuloksesta vaalilain määräämällä tavalla. Puoluehallitus nimeää vaalipiireihin vaaliasiamiehet ja heidän varamiehensä.

Nukkuvien puolue - Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry (rp)

c/o Petri Hirvimäki - Kalervonkatu 7 A 9, 40100 Jyväskylä

nukkuvat@nukkuvat.fi, puh. 044 987 1302 

Nukkuvat - reilun pelin herätyspuolue!

 

Emme ota Nukkuviiin asioita, jotka jakavat vaan keskitymme Suomen "sisäiseen muutokseen".

 

Nukkuvat yhdistää suomalaiset - tule mukaan!