Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

seuraava 

(avaa PDF) 

 

Reilun pelin herätys

Nukkuvien puolue – Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry:n puolueohjelma 2021–2023

---

Idea & esipuhe

1. Johdanto

2. Suomi vuonna nolla

3. Visio 2030 – Onnellinen Suomi Finland

4. "Nukkuva vallankumous"

5. Valtamedia on osa ongelmaa

6. Pidetään peli yksinkertaisena! 

 

(HUOM! Voit lukea Nukkuvien ohjelman joko suoraan tästä kotisivultamme tai avata sen PDF-muodossa (suosittelemme) numeroitujen sivujen ja kuvien kera. Ohjelma on PDF:nä helppo myös tulostaa paperille tarvittaessa.

Jos olet kiireinen, lue ohjelmastamme vain Idea & esipuhe sekä luvut 3. ja 4. "Reilun pelin herätyksen" lukee kokonaan 30–60 minuutissa ehkä tauon tai parinkera? Antoisia lukuhetkiä!)

 

Idea & esipuhe

Mikä: "Nukkuvat – reilun pelin herätyspuolue!"

Kenelle: Nykysysteemin latistavasta pakkopaidasta irti haluavat erilaiset suomalaiset: nuoret, opiskelijat, lapsiperheet, työväki, toimihenkilöt, yrittäjät, työttömät, eläkeläiset. Nukkuvat, heräävät, liikkuvat ja sitoutumattomat äänestäjät – Nukkuvilla on 40 % kannattajapotentiaali!

Visio: "Onnellinen Suomi Finland." Nukkuvien visio on yhdistää ja vapauttaa suomalaiset. Haluamme toimivan kansalaisyhteiskunnan, jossa yksilö on aina ja kaikkialla systeemin yläpuolella. Systeemi on rakennettu suomalaisen tarpeista, eikä meidän enää pidä opetella väärän pelin vääriä sääntöjä pärjätäksemme eri elämänalueilla. Se on Suomi, jossa kaverilta ei enää oteta. Se on Suomi, jossa suomalainen on oikeasti vapaa.

Suomen on oltava maailman paras maa jokaiselle suomalaiselle. Se voidaan toteuttaa vain uuden ajattelun kautta ”suomipolitiikan kolmas tie" löytämällä, ei pelaamalla ikivanhaa vasemmisto-oikeistopeliä kuten nykyiset vallanpitäjän haluavat meidän tekevän. Menemme eduskuntaan 2023 vaaleissa ja nousemme pääministeripuolueeksi vaaleissa 2027 tai 2031.

Perusta: Oma kokemus. Kokonaisuus. Rohkeus. Maalaisjärki. Yrittäjyys.

Voima: Ohjelma. Konsepti. Ihmiset.

Ohjelma: Nukkuvat on pelinmuutospuolue, nykypeli on väärä peli. Isänmaamme on perinteisten valtapuolueiden vallantavoittelun vuoksi muuttunut vuosikymmenten aikana ylipolitisoituneeksi[1], epätasa-arvoiseksi ja taloudeltaan tehottomaksi kaverisosiaalikapitalismiksi[2]. Suomi on hyvin monelle myös latistava almutalous[3]. Verot Suomessa ovat maailman korkeimmat.

Vaadimme yhteiskunnallisen idiotismin lopettamista kehittämiemme uudistusten avulla. Vaadimme 800/400 € aikuiset/lapset kansalaispalkkaa, minimipalkkalakia sekä toimivaa markkinataloutta. Nämä asiat eivät suinkaan ole toisiaan poissulkevia, jos vain annamme vapaalle oivaltamiselle mahdollisuuden. Rakennamme uuden yhteiskunnallisen käyttöjärjestelmän Suomelle – sen on oltava yksinkertainen, tehokas, kannustava ja reilu.

Ajamme alas miljardien eurojen valtapuoluekorruption sekä siitä johtuvan yhteiskunnallisen epätasa-arvon ja mielivallan. Siirrämme vapautuneet resurssit a) kansalaispalkkaan Nukkuvien oman Kansalaispalkka nyt! -mallin avulla b) veroasteen alennukseen ja c) siihen, että nostamme jokaisen suomalaisen suvereenisti systeemin yläpuolelle, jokainen suomalainen on voittaja! 

Edellinen vaatii tuekseen poliittisen päätöksentekomekanismin uudistuksen. Miltä tuntuisi, jos Suomessa päätöksiä tekisivät jäsenkirjattomat asiantuntijaministerit (pl. pääministeri) tai jos puoluedemokratia ei tarkoittaisikaan ryhmäkuria joka ikisessä asiassa?

Valtamedia on osa ongelmaa – demokratiaprosessiin liittyy oleellisesti myös suomalaisen valtamedian muuttuminen oikeasti puolueettomaksi joko hyvän muutoksen tai pakottavan lainsäädännön avulla. Toinen vaihtoehto on vaatia johtavia mediataloja kertomaan avoimesti mitä puoluetta/puolueita ne kannattavat. Nukkuvien pitää myös kyetä tarvittaessa riittävän tehokkaasti ohittamaan valtamedian kuoliaaksivaikenemisyritykset tavalla tai toisella ja saamaan tietoa Nukkuvista ihmisille kaikesta huolimatta. 

Keskeistä onnistumiselle on se, että pidämme asiat Nukkuvissa riittävän yksinkertaisina. Keskitymme vain oleelliseen eli suomisysteemin sisäiseen muutokseen. Tämä mahdollistaa hyvinkin erilaisten ihmisten tulemisen muutoksentekijöiksi Nukkuvien etulinjaan tai vähän taaemmaksi – voit aloittaa vaikka samantien allekirjoittamalla Nukkuvien sähköisen kannattajakortin puoluerekisteri.fi palvelussa.

Reilun pelin herätys on alkanut!

22.2.2021, Kalervonkatu, Jyväskylä

Nukkuvien puolue – Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry

Petri Hirvimäki, pj.[1] Suomessa on kenties eniten poliitikkoja ja erinäisiä viskaaleja suhteessa väkilukuun länsimaista? Politiikka häärää sielläkin, missä sitä ei tarvita kuten yrityselämässä.

[2] Kaverisosiaalikapitalismi on sekoitus lakiin kirjoitettua suomalaista maailmanluokan poliittista valtapuoluekorruptiota, sosialismia ja kapitalismia sekaisin, jossa ei edes tarvita ruskeita kirjekuoria!

[3] Almutalous – Suomi on tulonsiirtotalous ja homma perustuu nöyryyttävään ”almujen” anomiseen. Voisimme lopettaa sen ja mennä reiluun ja hyvään kansalaispalkkaan.

 

1. Johdanto

Nukkuvat on pelinmuutospuolue, suomipolitiikan ”game changer”.

Meidän on laitettava kaikki peliin tarvittavan ison yhteiskunnallisen hyvän muutoksen puolesta. Haluamme olla ensin eduskuntapuolue ja sitten pääministeripuolue 2027 (tai 2031) eduskuntavaalien jälkeen. Meillä on yksi ylivoimainen kilpailuetu, joka oikein käytettynä voi hyvinkin olla ratkaiseva. Voimme profiloitua 1,2 miljoonan vaaleissa aikaisemmin tai toisinaan äänestämättömän kansalaisen omaksi ”nukkuvien puolueeksi” jo pelkän nimen kautta – herätetään yhdessä suomipolitiikan nukkuva karhu!

Toisaalta Nukkuvien ajattelu vetoaa nukkuvien lisäksi varmasti myös liikkuviin ja sitoutumattomiin äänestäjiin – kunhan he ensin tutustuvat ohjelmaamme ja ymmärtävät Nukkuvien ainutlaatuisen konseptin vahvuuden. Tähän liittyen yhdistysrekisterissä on hiljattain tehty Nukkuvien nimenmuutos. Virallinen nimi on nyt rekisteröinnin jälkeen: ”Nukkuvien puolue – Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry (r.p.)”

Politiikan yksi tärkeimmistä tehtävistä on yhdistää erilaisia ihmisiä yhteisen hyvän vision avulla. Nykypolitiikassa toimitaan täsmälleen päinvastoin. Johtavat poliitikkomme hakevat tietoisesti vastakkainasettelua entistä herkemmin somessa ja muutenkin ja yrittävät saada ihmiset jopa vihaamaan toisiaan. Tämä ei johda mihinkään muuhun kuin nykyisen väärän pelin vahvistumiseen.

Me Nukkuvat vaadimme liikkeeltämme enemmän – politiikka itsessään, koko tämä nykyinen väärä peli, on se mikä on haastettava, ei joku väärän pelin laita tai milloin mikäkin osa siitä. Suomi ansaitsee hyvän vallankumouksen. Nukkuvien tehtävänä on luoda uudenlainen puolue, joka tuo erilaiset suomalaiset yhteen tekemään tarvittavat isot yhteiskunnalliset muutokset.

Tämä on mahdollista jos:

a) Ensin ymmärrämme syvällisesti mikä nykysysteemissä on pielessä ja miksi (luku 2. ”Suomi vuonna nolla”).

b) Keskitymme kokonaisuuteen eli huomiomme jokaisen suomalaisen hyvinvoinnin (luku 3. ” Visio 2030 – Onnellinen Suomi Finland).

c) Keskitymme omasta kokemuksestamme kumpuavaan vapaaseen yhteiskunnalliseen oivaltamiseen ja innovointiin – osaamme, sitoudumme ja olemme rohkeita (luku 4. ”Nukkuva vallankumous”).

d) Ymmärrämme suomalaisen valtamedian roolin keskeisenä nykysysteemin ylläpitäjänä. Vaadimme oikeasti puolueetonta mediaa, sillä muuten tapahtuva muutos on ”paha kakku”, joka hyödyntää vihaa ja vastakkainasettelua. Kehitämme toimivan strategian ohittamaan valtamedian kuoliaaksivaikenemisen muuri tarvittaessa. (luku 5. ”Valtamedia on osa ongelmaa”).

e) Jätämme kaiken päätehtävämme kannalta turhan, ihmisten erimielisyyttä ruokkivan pois yhteisestä ohjelmastamme ja keskitymme vain oleelliseen eli suomisysteemin sisäiseen muutokseen (luku 6. ”Pidetään peli yksinkertaisena”).

Ehdoton edellytys Nukkuvien pääsyssä suomipolitiikan piikkipaikalle on luoda uskottava uuden ajan yleispuoluekonsepti, jollaista ei vielä ole olemassakaan Suomessa. Keskitymme puolueena vain siihen, mikä yhdistää meitä nykysysteemin ”kapinallisia”, ei siihen, mikä meitä erottaa. Miksi tuhlaisimme kaiken energiamme väittelyyn epäoleellisista asioissa mm. sen mukaan mitä valtamedia milloinkin nostaa esille? Meidän on itse kyettävä olemaan se, joka nostaa kissan pöydälle, luo uutta ja hakee vastaukset.

Nukkuvien jäsenillä saa tietenkin olla oma henkilökohtainen mielipide asiasta kuin asiasta, kunhan vain tiedostamme puolueen roolin ja oman roolimme osin erillisiksi. Nukkuvien konsepti vaati paljon uutta ajattelua ja ennakkoluulotonta asennetta kaikilta aktiiveiltamme ja kannattajiltamme. Meidän on hyväksyttävä se, että olemme erilaisia eikä annattava sen estää yhteistyötämme.

Kaikesta päätellen Perussuomalaisia ei kiinnosta rakentaa puolueestaan uskottavaa yleispuoluetta? He keskittyvät perinteiseen vastakkainasetteluun vieden sitä vasemmistolaidan kanssa yhä pahemmaksi. Taktiikka on toistaiseksi toiminut suomalaisen valtamedian tahattoman tuen avulla siinä, mitä tulee pelkkään puolueen kasvattamiseen – entä missä on perussuomalaisten kokonaisuudesta lähtevä yhteiskunnallinen uuden oivaltaminen?

Sirkushuveja suomipolitiikassa kyllä piisaa, leipä on kansalaisilla jatkossa koronakriisin myötä jo paljon tiukemmassa. Pelkkä mediaseksikäs populistinen näpertely vasemmalla ja oikealla laidalla tai yhtään missään ei riitä mihinkään olkoonkin seassa hieman asiaakin. Twitterit syrjään hetkeksi ja miettimään kansakunnan kohtalonkysymyksiä – onhan puolueessanne oikeaa (jäsenkirjatonta) yhteiskunnallista kokemusta asioista, mielellään kohtuullisen kovaakin sellaista?

Jos valta itsessään motivoisi Nukkuvia siinä määrin kuin nykypoliitikkoja valtapuolueissa, vasemmisto-oikeisto vastakkainasettelun viljeleminen hieman uudella retoriikalla, olisi ylivoimaisen helppo tie saavuttaa kohtuullista menestystä. Se ei kuitenkaan koskaan veisi meitä lähellekään maalia eli tarvittavaa isoa hyvää yhteiskunnallista reilun pelin muutosta ja herätystä, suomipolitiikan ”grand slamia”. Nukkuvat ei edustaisi mitään oikeasti uutta. Sellaisia puolueita on jo kolmetoista tusinassa.

Suomi pelaa väärää peliä, tarvitsemme uuden pelin!

Nukkuvien tehtävä on rakentaa uusi yhteiskunnallinen käyttöjärjestelmä Suomelle. Sen on oltava yksinkertainen, tehokas, kannustava ja reilu. Se tehdään pääsemällä kunnolla vaikuttamaan Arkadianmäelle ja uuden hyvän oivaltavan lainsäädännön avulla. Mitä ilmeisemmin meidän on lopulta saatava myös nykyiset valtapuolueet tai osa niistä muuttumaan ja tulemaan mukaan hyvään muutokseen? Aivan silkkihansikkailla se ei tule tapahtumaan.

Meidän on lopetettava nykyisten valtapuolueiden ja niiden ylläpitämän pullamössöeliitin väärä valta ja isänmaamme vakava ylipolitisoituminen. Nukkuvien ja muiden muutosvoimien on ajettava alas suomalainen tehoton ja epätasa-arvoinen kaverisosiaalikapitalismi ja kansalaisia latistava almutalous. Meidän on vedettävä piuhat irti kymmenien miljoonien eurojen välittömältä valtapuoluekorruptiolta[1] ja jopa miljardien(!) eurojen välilliseltä valtapuoluekorruptiolta.[2]

Prosessissa suomalaiset saavat lopulta uudelleenjaettavakseen kymmenien miljardien vuosittaiset resurssit, jotka nykyisin jaetaan valtapuolueiden ”äänten ostaminen” edellä. Tämä raiskaa kokonaisuuden. Verotuksen ja säästöjen kautta tulevat rahat on jaettava parhaalla mahdollisella tavalla suomalainen edellä reilun pelin säännöillä.

Nukkuvat haluaa käyttää vapautuvat taloudelliset ja henkiset (systeemiset) resurssit seuraavasti: 

a) maailman parhaaseen perusturvaan Nukkuvien oman Kansalaispalkka nyt! -mallin avulla. Se on myös sateenvarjo isoille yhteiskunnallisille uudistuksille – kyse ei todellakaan ole vain kansalaispalkan tasosta!

b) pysyvään veroasteen alennukseen kaikkinaisen yhteiskuntamme ja taloutemme tehostumisen kautta.

c) nostamme jokaisen suomalaisen suvereenisti systeemin yläpuolelle.

Nukkuvien ehdottamista isoista uudistuksista seuraisi automaattisesti kansantaloutemme huomattava tehostuminen sekä luovuuden ja innovointikyvyn raju harppaus eteenpäin niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Kyse on paitsi rahasta, paljon myös henkisestä vapaudestamme.

Muutokseen liittyy oleellisesti myös maamme poliittisen päätöksenteon uudistaminen siten, että päätöksiä tehdään jatkossa asiat edellä eikä puoluepolitiikka edellä kuten nykyisin. Tämäkin vaatii uutta reilun pelin lainsäädäntöä.

Rakennamme yksinkertaisen, rohkean ja onnellisen Suomi Finlandin, isänmaan, jossa yksikään suomalainen ei koskaan tipu mistään minnekään. Suomesta tulee hyvinvoiva oikeusvaltio, jossa ei nöyryytetä ihmisiä. Tämän saavuttaminen ei riipu ulkoisista tekijöistä niin paljon kuin moni ajattelee. Se on ennen muuta suomalaisten sisäinen asia, tehtävissä jos itse haluamme.

"Kaikki oikeudettomat, köyhät ja sorretut, kaikki uutta luova työväki ja toimihenkilöt, pienyrittäjät, entreprenöörit ja hyvät kapitalistit liittykää yhteen – 2020-luvun suuri vapaustaistelu on alkanut!"[1] Välitön valtapuoluekorruptio – rahana kymmenien miljoonien eurojen puoluetuet, lehdistötuet jne. mekanismit, jotka ylläpitävät tehokkaasti suurimpien puolueiden valtaa. Myös poliittiset virkanimitykset, ay-liikkeiden verovapaus, asumistukihimmelit, valtapuoluetta lähellä oleva rakentaminen ja kaavoitus jne. mekanismit, joissa jäsenkirjat vaikuttavat.

[2] Välillinen valtapuoluekorruptio – ne miljardit eurot, mitä valtapuolueet kirjaavat valtion keltaiseen budjettikirjaan omien kannattajiensa ja etupiiriensä suosimiseksi. Kyse on suoranaisesta äänten ostamisesta verorahoilla. Tässä valtapuolueet eivät todellisuudessa haasta toisiaan. 

seuraava 

(avaa PDF) 

 

***

© Petri Hirvimäki 2018-2021

© Nukkuvien puolue – Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry 2018-2021

Nukkuvien puolue - Nukkuvat, heräävät, liikkuvat, sitoutumattomat ry (rp)

c/o Petri Hirvimäki - Kalervonkatu 7 A 9, 40100 Jyväskylä

nukkuvat@nukkuvat.fi, puh. 044 987 1302 

Nukkuvat - reilun pelin herätyspuolue!

 

Emme ota Nukkuviiin asioita, jotka jakavat vaan keskitymme Suomen "sisäiseen muutokseen".

 

Nukkuvat yhdistää suomalaiset - tule mukaan!