Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nukkuvat on dynamiittia latistukselle ja inhodemokratialle! 

Nukkuvat on dynamiittia kaverisosiaalikapitalismille ja nöyryyttävälle almutaloudelle!

Suomipolitiikan nykyinen hölmöläisooppera loppuu heti kun itse ajattelemme asiat uusiksi ja sitten toimimme sen mukaan -

Nukkuvat on sitä varten! 

Jokainen suomalainen on voittaja! 

3) VISIO 2030 - ONNELLINEN SUOMI FINLAND

Kuvittele mielessäsi itsenäinen ja kansainvälinen Suomi Finland, isänmaa,

 

1)    joka nojaa voimallisiin arvoihin 

2)    jossa kukoistaa "uusi onnellinen kapitalismi" 

3)    melkein ilman poliitikkoja 

4)    jossa on vain hyviä virkamiehiä

5)    jossa kukaan ei ole enää työtön 

6)    jossa kukaan muu ei päätä sinun asioistasi

7)    jossa yksinkertainen on kaunista

8)    jossa verotus toimii ja kannustaa

9)    jossa "jokainen on jo yrittäjä" ilman pakkoa

10) jossa kaverilta ei enää oteta!

 

”Onnellinen Suomi Finland” on Nukkuvien visio Suomesta vuonna 2030 toimivana kansalaisyhteiskuntana, jossa yksilö on aina ja kaikkialla systeemin yläpuolella. Systeemi on rakennettu suomalaisen tarpeista eikä meidän enää pidä opetella väärän pelin vääriä sääntöjä pärjätäksemme eri elämänalueilla. Suomalainen on oikeasti vapaa.

Suomen on oltava maailman paras maa jokaiselle suomalaiselle.

Vuonna 2030 meillä on 1) hyviä kapitalisteja 2) naurava keskiluokka ja 3) onnellisia ”köyhiä”. Mukaan mahtuu myös hyviä virkamiehiä ja jokunen asiapoliitikkokin. Selkeät rajat eri yhteiskuntaluokkien väliltä häviävät ja asiat perustuvat omaan valintaan. Ihminen voi elämänsä aikana kuulua kaikkiin noihin em kategorioihin ja osin samanaikaisestikin. Samoin myös raja yrittäjän ja työntekijän välillä häviää ja ihminen voi olla samaan aikaan sekä yrittäjä että työntekijä ilman että tippuu yhtään mistään tai minnekään.

Vuonna 2030 Suomi on yhteiskunnalliselta käyttöjärjestelmältään luova, tehokas ja tasa-arvoinen. Suomen bruttokansantuote voi kasvaa niin paljon kuin suomalaiset haluavat – ilman systeemin ja poliittisen ohjauksen jarrutusta tai väkisinkiihdyttämistä. Suomi on taloudeltaan vahva ja myös julkisen talouden pitäminen tasapainossa on lastenleikkiä nykyiseen verrattuna. Suomi on Pohjolan Sveitsi.

Vuonna 2030 politiikan yhteiskunnallinen merkitys on romahtanut nykyiseen verrattuna ja politiikka on vain siellä missä sitä todella tarvitaan – ja vain siellä. Pelkkään omaneduntavoitteluun perustuva etupiiripolitikointi on loppunut kun väärät valtamekanismit ja poliittinen korruptio on otettu pois nykyisiltä valtapuolueilta. Tilalle on tullut kokonaisuudesta lähtevä yhteiskunnallinen innovointi.

Toisaalta ihmiset ovat pikkuhiljaa alkaneet arvostaa uudenlaisia rohkeita asiapoliitikkoja, joilla on oman osaamisalansa vahva visio ja tahto toteuttaa se, mutta jäsenkirjaa heillä ei useinkaan enää ole. Ovatko he edes poliitikkoja?

 

4) NUKKUVA VALLANKUMOUS

Nukkuvat on dynamiittia suomalaiselle kaverisosiaalikapitalismille ja latistukselle. Nukkuvien tehtävä on herättää ja yhdistää suomalaiset itse tekemään tarvittava yhteiskunnallinen muutos ajamalla alas nykyinen valtapuoluediktatuuri.

”Nukkuva vallankumous” on Unitas kansanliikkeen 2015 agendaan pohjautuva yhteiskunnallinen muutosohjelma, jonka pääarkkitehtina on ollut Nukkuvien puheenjohtaja Petri Hirvimäki. Myös Nukkuvien puolue – Nukkuvat ajaa agendan asioita soveltuvin osin. Unitas on latinaa ja tarkoittaa ”yhtenäisyyttä”. Nukkuvat voi nähdä Unitas kansanliikkeen aloittaman muutoksen poliittisena toteuttajana – myös Nukkuvien tavoitteena on yhdistää suomalaiset ja vapauttaa heidät nykypelin keinotekoisen vastakkainasettelun kahleista. 

Meidän on haastettava latistava ja epäinhimillinen nykysysteemi aivan uudella tavalla!

Se tehdään haastamalla ensin itsemme. Sen jälkeen hyökkäämme joukolla suomalaisen pullamössövaltaeliitin eli "väärän eliitin" kimppuun vasemmalta oikealle. Kyseessä on vapaustaistelu, jonka etulinjassa vastakkain ovat suomisysteemin tosiuskovaiset kaikkine sisäpiirin hyvävelisuhteineen ja kansalta kupattuine taloudellisine resursseineen, puoluetukineen ja lehdistötukineen sekä me, todellista vapautta haluavat, hyvän vallankumouksen kunniakkaat etujoukot.

Nukkuva vallankumous on hyvä vallankumous. Se on suomisysteemin perinpohjainen ”sisäinen muutos” jokaisen suomalaisen hyväksi. Siihen ei pidä sekoittaa mitään turhaa, jotta se on mahdollinen. Kyse on maalaisjärjestä, kokonaisuudesta ja rohkeudesta ja niiden kautta tulevasta yhteiskunnallisesta innovoinnista ilman että heti alussa laitetaan nykysysteemin pakkopaita päälle kaikkine rajoitteineen – siltikään kyse ei ole mistään utopiasta.

Edellisessä luvussa olleiden kymmenen askeleen toteutus on kuvattu Unitas agendassa 2015 luvussa 6. INNOSTUS ”Kymmenen askelta vapauteen!" Se on yhteiskunnallista kokonaisuuden innovointia ja siihen liittyvää yksityiskohtien oivaltamista, joka on syntynyt jossain ihan muualla kuin Arkadianmäen hölmöläisopperan Twitter-päivitysten välissä. Seuraavassa hyvä vallankumous pähkinänkuoressa:

 

”Me Nukkuvat vaadimme samat kansalaisoikeudet jokaiselle suomalaiselle. Me Nukkuvat haluamme turvallisen, rohkean, luovan ja yritteliään Suomen – "Onnellinen Suomi Finland". Se toteutetaan päätasollaan seuraavasti:”

 

I. ”Kansalaispalkka nyt!” Nukkuvien ajama kansalaispalkka 800/400 €/kk (aikuiset / lapset) puhtaana käteen läpi elämän jokaiselle suomen kansalaiselle ilman ulosotto-oikeutta. Kansalaispalkka sidotaan elinkustannusindeksiin.

Käy allekirjoittamassa Kansalaispalkka nyt! -kansalaisaloitteemme! Siellä on asiaamme liittyvä lainsäädännön uudistaminen kokonaisuudessaan tarkemmin kuin tässä yhteydessä. Kansalaisaloitteesta löydät myös Nukkuvien kansalaispalkkamalliin liittyvät laskelmat. Ne kertovat, että Suomi voisi siirtyä ehdottamaamme kansalaispalkkaan vaikka saman tien.

Nukkuvien kansalaispalkkamalli on maailman paras perusturvamalli 2000-luvun Suomeen. Se tarkoittaa taloudellisen perusturvallisuuden takaamista kaikissa olosuhteissa, kehdosta hautaan ja täysin automaattisesti ilman jatkuvaa nöyryytystä – kuten monen osana nykyisin on. Kansalaispalkka on nukkuvan vallankumouksen moottoriöljy, muttei suinkaan sen ainoa asia.

Kansalaispalkkamaailmassa ei tarvita mitään ”aktiivimalleja” työttömiä kyykyttämään – onko silloin enää työttömiä? Töissä tai yrittäjänä toimiminen, vapaaehtoinen työvoiman ulkopuolella oleminen, kotityö, ansiotyön etsiminen, opiskelemaan lähteminen tms. ovat jokaisen omia valintoja oman elämäntilanteensa ja arvomaailmansa pohjalta. Kaikki tämä nollabyrokratialla ja mahdollisimman kannustavasti.

Nukkuvien kansalaispalkkamalli on helppo rahoittaa jo pelkistä säästöistä, joita syntyy, kun muutos viedään loppuun asti, puhumattakaan taloutemme tehostumisesta ja kansalaispalkan avaamista valtavista uusista mahdollisuuksista esim. suomalaiselle palveluyrittäjyydelle ja maaseudulle, jopa työn palaamiseen Kiinasta takaisin Suomeen osaltaan. Kansalaispalkka on siis kustannusneutraali eli ilman verojen nostoa rahoitettavissa, jos se toteutetaan, kuten Nukkuvat vaatii – yhteiskunnallisella suursiivouksella, josta vapautuu resursseja rahoittaa se, eikä lakaisemalla nykysysteemin ongelmat maton alle, kuten muut ovat ehdottaneet.

Nukkuvien kansalaispalkkamalli voittaa yksinkertaisuudessaan ja vaikuttavuudessaan mennentullen sekä Vihreiden täysin nykysysteemin päälle liimatun ”perustulon” että myös lähinnä kokoomuseliitille suunnitellun ”perustilimallin”. Oikein toteutettu kansalaispalkka eräiden muiden Nukkuvien ajamien ja kehittämien muutosten yhteisvaikutuksena (yhteiskuntamme huomattava tehostuminen ja myös työn jakamisen helppous jatkossa) esimerkiksi käytännössä poistaisi työttömyyden lähes kokonaan.

Vihreiden perustulosta ei tahdo saada otetta millään, miten se milloinkin toimisi. Siinä yritetään säilyttää vanha systeemi muilta osin ja siksi koko lähtökohta on aivan pielessä. Perustilin osalta Elina Lepomäki ei ole hänkään nähnyt metsää Kokoomukselta eri väestönosien kannalta perustiliä miettiessään. Nukkuvien kansalaispalkan tajuaa mökin mummokin ilman mitään ongelmia, eikä se jaa suomalaisia niihin, joilla on perustilillään tienattuna miljoona niihin, joilla on perustilillään vain iso miinusmerkkinen ”velka” yhteiskunnalle. Perustilin käyttöön liittyvää problematiikkaa ei ole ymmärretty monin osin muutenkaan.

Nukkuvien kansalaispalkka 800/400 €/kk (aikuiset/lapset) on myös tasoltaan aivan toinen kuin Vihreiden perustulo (560/0) tai Kokoomuksen perustili (600/0). Kansalaispalkka voidaan silti hyvin rahoittaa ilman mitään veronkorotuksia – pidemmän päälle veroja voidaan alentaa reilustikin yhteiskuntamme tehostuessa. Toki edellinen edellyttää isoa muutosta monessa muussa ”pyhässä” asiassa, mutta tavoitteenamme onkin esitellä ja toteuttaa paras mahdollinen yhteiskunnallinen käyttöjärjestelmä Suomelle eikä jättää asioita puolitiehen.

Nukkuvien kansalaispalkka on omiaan ajamaan alas yhteiskunnallista vastakkainasettelua. Se maksetaan jokaiselle suomalaiselle, köyhälle ja rikkaalle puhtaana käteen ja ilman ulosotto-oikeutta. Velkojat eivät pääse siihen käsiksi eli heidän ei pidä myöskään myöntää lainaakaan sitä vastaan, tämä suojaa monia suomalaisia.

Voisi ajatella, että Nukkuvien kansalaispalkka on tulonsiirto rikkaille – ei ole. Ensinnäkin säädetään minimipalkkalaki (alempana tästä lisää) mikä on hyvä asia kaikkein pienituloisimmalle työvoimalle, antaa mielekkyyttä elämiseen ja työntekoon. Toisaalta osakokonaisuus, jossa työttömyysvakuutus- ja eläkevakuutusmaksut jatkossa menevät kokonaan työntekijän (yrittäjän) itsensä piikkiin (alempana tästä lisää), vaikuttaa asiaan oleellisesti.

Se tarkoittaa sitä, että rikkaimmilta menee kansalaispalkastaan huomattavasti suurempi osa nykyisen etuisuustason ylläpitoon (halutessaan) tulevaisuudessa kuin alemmissa tuloluokissa – aivan ylemmissä tuloluokissa kansalaispalkka ei edes riitä siihen. Asiaa ei kuitenkaan pidä nähdä vääryytenä edes ”ylisuuria” eläkkeitä nyt saavien osalta, sillä hekin saavat uudistuksen hyödyt montaa muuta kautta yhteiskuntamme kehittyessä.

 

II. Poliittiset korruptiomekanismit ja maamme vakava ylipolitisoituminen ajetaan alas. 

Jo Kansalaispalkka nyt! pitää sisällään osaltaan myös näitä elementtejä. Lisäksi tarvitaan poliittisen päätöksentekomekanismin uudistus, jossa valtakunnantasolla ajamme seuraavia asioita: a) sitovat kansanäänestykset b) jäsenkirjattomat asiantuntijaministerit poliittisten tilalle pl. pääministeri c) presidentille palautetaan sisäpoliittista valtaa d) 100 superkansanedustajaa e) puoluedemokratian uudistaminen f) perustuslakituomioistuin Suomeen valvomaan kansalaisoikeuksien toteutumista. (Tarkemmin näistä Nukkuvien seuraavassa ohjelmassa. Tarkemmin kts. Unitas agenda.)

Nykyiset "valtaholistit" putsataan isänmaamme ohjaksista tekemällä uudesta pelistä heille mahdottoman päästä valtaan kuten nykyisin. Väärä valtapuoluevalta ja väärä ay-valta lopetetaan ja korvataan mahdollisimman pitkälle jäsenkirjattomilla visionääreillä ja asiajohtajilla mitä tulee ylätason päättäjiimme.

Suoraan asiaan liittyen Nukkuvat on laatinut 20.4.2018 alkaneen kansalaisaloitteen: "Lakkautetaan puoluetuki - puoluetuki on demokratian irvikuva!" Sen voi allekirjoittaa helposti sähköisesti kansalaisaloite.fi palvelussa oheisen linkin takaa.

 

III. Asioitten tehokas ja loppuun asti viety yksinkertaistaminen.

Suomella on oltava maailman paras yhteiskunnallinen käyttöjärjestelmä ja se on mahdollisimman yksinkertainen. Sellainen, jossa on vain muutama tehokas ruuvi säätää kansantaloutta tilanteen mukaan. Asioitten yksinkertaistaminen tarkoittaa mm seuraavaa (Tarkemmin kts. Unitas agenda):

1) Laitamme markkinatalouden ja yrittäjyyden toimimaan reilun pelin ehdoilla ilman yritystukiaisia ja muita pakansekoittajia. Virkamiehen tehtävä ei ole päättää mikä yritys saa ilmaista veronmaksajilta otettua lahjarahaa – se ei ole kenenkään tehtävä toimivassa markkinataloudessa. Toimivassa markkinataloudessa yksityinen sijoittaja määrittelee suvereenisti sen kuka saa taloudellista resurssia ja kuka ei. Sijoituksella on riski ja siitä aiheutuva tuottovaatimus. Tämän asian tietää lapsikin ja kuka tahansa Nobel-tason taloustieteilijä – jos suomalainen poliitikko ei lapselta kehtaa kysyä.

2) Suomalainen alkaa kokonaan itse maksamaan omat TEL (YEL) eläkkeensä ja työttömyysvakuutuksensa haluamallaan tasolla – kansalaispalkan olosuhteissa se on täysin mahdollista ilman lisärasitetta kenellekään. Poistamme ko. maksut kokonaan työnantajalta. Uusi systeemi tarkoittaa myös sitä, että lopetamme valtiolle (tulevaisuuden veronmaksajille, lapsillemme) lamaolosuhteissa lankeavan ja kertyvän kymmenien miljardien velkaloukun – jatkossa eläke- ja työttömyysturva on aina 100% katettu kansantaloudessamme.

3) TES-yleissitovuus palkkojen osalta poistetaan ja työvoiman kysyntä ja tarjonta määrää aiempaa paremmin palkat. Työttömyys poistuu, kun ihmiset saavat mennä töihin ilman ay-palkkamonopolia. Toisaalta säädetään minimipalkkalaki määrittelemään alin mahdollinen palkka, jonka työnantajan pitää maksaa myös TES-ulkopuolisille työntekijöille. Huom! palkka on aina kansalaispalkan päälle.

4) Suomalainen voi kansalaispalkallaan jäädä kotiinkin, jos niin haluaa – myrkkyä työttömyydelle tämäkin!

5) Yrittäjän ja palkansaajan välinen raja lähes häviää, sillä jatkossa ei ole enää mitään perustetta ylläpitää sitä samoin kuin nykyisin. Edellinen ei tarkoita heikennystä palkansaajan asemassa vaan päinvastoin. Jokainen palkansaaja voi jatkossa olla myös yrittäjä, vaikka samaan aikaan, tippumatta sosiaaliturvan osalta koskaan mistään minnekään.

6) Suomen kansalaisen ei tarvitse jatkossa perustaa lainkaan yritystä, jos toiminimi riittää (alussa) yhtiömuodoksi ja liikevaihto alle ehdottamamme 20 000 ALV-rajan €. Mikroyritys olisi siis tavallaan jokaisella suomalaisella ”jo automaattisesti perustettuna” kun kansalainen on 16 vuotta. Rahaliikenne ns. ”yrittäjätilin kautta”, jossa automaattinen kirjanpito ja byrokratia nolla.

7) Verotus yksinkertaistetaan paljon nykyistä alhaisempaan tasaveroon asteittain kansantalouden tehostuessa.

8) Tulemme vaatimaan muitakin lainsäädännöllisiä uudistuksia aina kun havaitsemme, että systeemi vie suomalaista kuin pässiä narussa. Lähes jokainen suomalainen voi vuorollaan joutua eri syistä heikomman asemaan. On kansantaloudellisesti tehokasta laittaa suomisysteemi kuntoon tässäkin mielessä. Velallisen asemaan ulosotossa liittyvien epäkohtien, pikavippibisneksen, velkakirjakeinottelun ja lähes elinikäisen velkavankeuden lopettaminen on Nukkuvien agendalla jo nyt.

 

edellinen luku - seuraava luku

(Lue ohjelma PDF-muodossa)

 

***

© Petri Hirvimäki 2018

© Nukkuvien puolue – Nukkuvat ry 2018

Nukkuvien puolue - Nukkuvat ry (rp)

Kalervonkatu 7 A 9, 40100 Jyväskylä

nukkuvat(at)nukkuvat.fi, puh. +358 44 987 1302 

Nukkuvat - reilun pelin herätyspuolue!

 

Emme ota Nukkuviiin asioita, jotka jakavat vaan keskitymme Suomen "sisäiseen muutokseen".

 

  • "Rethinking Nukkuvat" - jos sinulla on somevoimaa, rohkeutta ja mahdollisuus sitoutua ainakin vuodeksi Nukkuvien juttuun, ota yhteyttä: petri.hirvimaki(at)nukkuvat.fi
  • Kiinnostaisiko päivän järjestäminen omalla paikkakunnallasi, tulla luontavasti mukaan toimintaan ja samalla kerätä uuden puolueen kannattajakortteja - katso tarkemmin tapahtumista.